Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

kunst verzamelen

Eeuwenlang is kunst gefinancierd door vorstenhuizen, de kerk en de gegoede burgerij - een rol die in de 20e eeuw grotendeels werd overgenomen door de overheid. Inmiddels is de overheid zich steeds meer aan het terugtrekken en kalft de verzorgingsstaat stukje bij beetje af. Ook in de kunstwereld is dit merkbaar. Musea en burgers zullen in de toekomst vaker de handen ineen moeten slaan en meer persoonlijke (financiële) verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed moeten gaan dragen.

Het vergroten van private inkomsten door kunstinstellingen wordt daarom actief gepromoot door de overheid. Door het teruglopen van subsidies en de afname van mogelijkheden voor bedrijfssponsoring ten gevolge van de kredietcrisis zullen individuele schenkers – kunstverzamelaars – in de directe toekomst belangrijker worden dan ooit.

Deze beoogde glansrol voor de mecenas is echter niet nieuw. De basis van menig museum in Nederland, bijvoorbeeld Stedelijk Museum Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is gelegd door privéverzamelaars. Niet verwonderlijk dus dat deze en andere kunstmusea juist in deze tijden opnieuw kijken naar hun Vriendenvereniging, de banden hiermee aanhalen of zelfs nieuwe exclusieve clubs oprichten.

Museum Boijmans Van Beuningen startte recent met een nieuwe relatiegroep getiteld de ‘Young Successful Associates’, een nieuwe generatie Rotterdammers die vorm en toekomst geeft aan de stad en het museum. Ook het trainingsprogramma My first Art Collection sluit naadloos aan bij de huidige ontwikkelingen in de kunstwereld.